Aklimatizační kurz 3.9. - 5.9.2014

05.08.2014 19:43

AKLIMATIZAČNÍ KURS 2014

Třídy: 1.A,B

Vážení rodiče,

součástí ŠVP 1. ročníku čtyřletého i šestiletého studia našeho gymnázia je AKLIMATIZAČNÍ KURS, kterého by se měl zúčastnit každý student výše zmíněných tříd. Termín a místo: 3.-5.9. 2014, Sport areál Klíny, hotel Emeran (  https://kliny.pano3d.cz/   a www.kliny.cz) v Krušných horách nad Litvínovem.

Doprava: sraz účastníků ve středu 3.9. ve 12.45 hod (vyučování skončí po 4.vyučovací hodině) před budovou gymnázia. Odjezd autobusem ve 13:00 do Litvínova, odtud cca 5 km pěšky na Klíny po turistické trase (nutná vhodná obuv a oblečení, batožinu autobus vyveze na Klíny). Návrat autobusem z Klínů v pátek 5.9. mezi 13 – 14 hod ke škole.

Strava: plná penze, začíná večeří v den příjezdu, končí obědem v den odjezdu.

Cena a platba: 1000,- Kč splatných do 15.8. 2014 na účet školy 107-3202880257/0100 (KB Chomutov), v.s. 3092014, do popisu pro příjemce uveďte jméno a příjmení studenta! Konečné vyúčtování (výsledná částka bude záležet na stupni využívání sportovního areálu v místě) bude provedeno po skončení kursu. Kursovné je částečně hrazeno z projektu školy „Prevence sociálně-patologických jevů“ ve spolupráci s Ústeckým krajem.

Pedagogický dozor: třídní učitelé Mgr.Vaňková (vedoucí kurzu) a Mgr.Sedláčková + 2 učitelé tělesné výchovy.

Náplň kursu: problematika učení v souvislosti s přechodem ze ZŠ na SŠ, seznámení se s třídním kolektivem, pobyt v přírodě, outdoorové a sportovní aktivity, přednášky PaedDr.Micky a Mgr.Vaverkové (výchovný poradce a metodik prevence sociálně-patologických jevů ve škole), zástupců Pedagogicko-psychologické poradny Chomutov a ředitele Gymnázia Chomutov.

Výchovně-vzdělávací cíl: aktivity přispívají především ke zdárnému zvládnutí změn v souvislosti s přechodem žáků na střední školu.

S sebou: sportovní obuv a oblečení, psací potřeby, průkaz pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti podepsané zákonnými zástupci (ne starší tří dnů, bude vybíráno před odjezdem dle pokynů třídního učitele).