Účet třídy

 

Platby jsme odsouhlasili zasílat od měsíce června 2015 nepřetržitě i během prázdnin měsíčně ve výši 200,- Kč  do listopadu 2017.    

(v časovém rozestupu 6/2015 – 11/2017 pošleme každý 30 plateb = 6 000,- Kč)

 

Účet je transparentní, tudíž na něj lze nahlížet přes stránky Fio banky.
Postup:
1.   www.fio.cz
2.   v levém sloupci zakliknout bankovní služby
3.   z nabídky vybrat bankovní účty
4.   z nabídky vybrat transparentní účet
5.   sjet na stránce níže na seznam všech transparentních účtů a dát hledat číslo účtu v seznamu všech transparentních účtů buď
      podle čísla účtu: 2100801963
      nebo podle majitele účtu: Dočkalová, Jitka, Mgr.

Účet je veden jako spořící, s aktuální úrokovou sazbou 0, 30% p.a.

Je důležité z důvodu přehlednosti v příchozích platbách a také možnosti případného dohledání přijatých plateb, aby rodiče posílali
platbu VŽDY pod jménem dítěte, ne pod jménem svým.
Jméno dítěte napsat do kolonky zpráva pro příjemce + uvést měsíc/rok, za který je platba hrazena.
Př.: Dočkalová Magdaléna - 6/15

Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2100801963/2010 - Transparentní účet
Majitel účtu: Dočkalová, Jitka, Mgr.
Název účtu: Dočkalová, Jitka, Mgr.
Měna účtu: CZK
Datum založení účtu: 27.05.2015